Kolerics Péter

1974-ben születtem Sopronban. Vidéken nőttem fel ahol az állatok közelsége mindennapos dolog volt. 

Az iskoláim befejezése után nem sokkal 1995-ben kerültem a Határőrség kötelékébe, ahol mint kutyavezető teljesítettem szolgálatot miután elvégeztem a szükséges képzést, az ORFK Dunakeszi Kutya vezető Iskolán, akkori kutyámmal „Ali”-val együtt. Sok akkori neves kiképzőtől volt lehetőségem ott tanulni. 2003-ban kerültem át a Büntetés-Végrehajtás állományába ahol szintén kutyavezetőként kezdtem el dolgozni. Majd szakmai munkám elismeréseként kineveztek a kutyás szolgálat vezetőjévé.

Az eltelt idő alatt nagyon sok kutya kiképzésében működtem közre, valamint több ízben szerveztem kutyavezetői versenyeket is. A képzési stílusom kialakítása során a reális képzést tartottam célomnak. Meghatározó élményeket szereztem a KNPV képzési metodika megismerése során. 2010-ben volt lehetőségem a KNPV stílus képzési módszereit eredeti hazájában, Hollandiában megismerni. Az évek során szorosan együtműködtem a társ rendvédelmi szervekkel, hazámban éppúgy, mint a szomszédos országokban. Így sikerült elég komoly rálátást szerezni a szolgálati kutyák képzése és alkalmazása tekintetében is. Saját kutyáimat is a megszerzett koncepciók alapján tenyésztem és képzem.

Több ízben tartottunk speciális tréningeket felkérés, meghívás alapján mind a fegyveres erők, mind civil csapatok részére.

Jelenleg a Lövői sport egyesület Kynológiai szakosztály vezetőjeként is támogatom a kutyázás szeretetének népszerűsítését.